Migruojantys paukščiai
Apie projektą

Šiais, 2009 metų liepos 27-29 dienomis, įvyko trečiasis projekto ,,Migruojantys paukščiai" etapas Vilniuje, Jono Meko vizualinių menų centre. Šis projektas buvo skirtas nagrinėti dialogo būtinybę tarp užsienyje ir Lietuvoje gyvenančių menininkų bei inicijuoti dialogą tarp šios migruojančios menininkų bendruomenės ir Lietuvos institucijų, kuruojančių Lietuvos kūrybinės visuomenės plėtrą, „Protų susigrąžinimo“ programą bei Europos komisijos inicijuotos „Kūrybiškumo ir naujovių 2009” programos įgyvendinimą Lietuvoje. Taip pat „Migruojantys paukščiai“ nagrinėjo dialogo tarp išeivijos ir Lietuvos formas bei galimybes įvairialypiame istoriniame kontekste – okupacijos metu bei atgavus nepriklausomybę. Trečiasis pasaulio lietuvių menininkų susitikimas buvo skirtas ieškoti susikalbėjimo formų, būdų, galimybių ne tik tarp atskirų menininkų, bet ir tarp įvairių nevyriausybinių organizacijų bei valstybinių institucijų.

Projekto metu buvo surengtos kelios diskusijos. Pirmoji diskusija „Ieškant sąlyčio taškų – valstybės politika, kūrybinė visuomenė ir menininkai“, sutelkus bendram dialogui iš įvairių Europos šalių atvykusius Lietuvos menininkus bei iš įvairių valstybinių institucijų – Užsienio reikalų, Kultūros ministerijų, LR Seimo informacinės visuomenės plėtros komiteto atstovus. Ši diskusija ieškojo galimybių įtraukti užsienyje gyvenančių menininkų, intelektualų veiklą į Lietuvos kūrybinės visuomenės kūrimo strategiją, akcentuoti užsienyje gyvenančios ir kuriančios bendruomenės svarbą bendram Lietuvos kultūrinio gyvenimo kontekstui.
Diskusijos dalyviai:

  • LR Seimo informacinės visuomenės plėtros komitetas.
  • LR Kultūros ministerija;
  • LR Užsienio reikalų ministerija.

Antroji diskusija „Asmeninė patirtis ieškant dialogo“ skirta aptarti užsienyje gyvenančių menininkų iniciatyvas Lietuvoje. Diskusijos svečias – choreografė ir šokėja Rasa Alksnytė, 2008 – 2009 metais kūrusi bendrus projektus su Lietuvos šokėjais Klaipėdos muzikiniame teatre. Šios diskusijos tikslas – išanalizuoti su kokiomis problemomis susiduria menininkai emigrantai kurdami Lietuvoje bei kokius projektus ketintų įgyvendinti Lietuvoje „Migruojančių paukščių 2009“ dalyviai. Diskusijos metu buvo gvildenama bendrų projektų idėjos kurios paskelbtos „Migruojančių paukščių“ projekto tinklapio skelbimų lentoje.

Trečioji ir ketvirtoji diskusijos buvo skirtos aptarti istorinį dialogo tarp išeivijos ir Lietuvos kontekstą, bei išanalizuoti šiuolaikinius ryšius, kuriamus tarp išeivių ir sugrįžusiųjų į Lietuvą. Vytauto didžiojo universiteto profesorius istorikas ir publicistas Egidijus Aleksandravičius projekto dalyviams skaitė paskaitą "Kūryba egzilyje: lietuvių galvotojai ir galvojimai 1945-1990 m.”, o po jos kartu su profesoriumi kalbėta apie kultūrinio dialogo galimybes atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir susiformavus naujoms emigrantų bendruomenėms. Kas pakeičia okupacijos laikotarpiu susiformavusį „Santaros Šviesos“ fenomeną, ar toks kultūrinis sąjūdis reikalingas šiuolaikiniams emigrantams? Ar dabartinė emigracijos karta savo žvilgsnius, kūrybą ar intelektualinę veiklą kreipia „veidu į Lietuvą?“ Ką žinome apie moderniuosius intelektualinius emigrantus, jų patirtis?
Po šios paskaitos, dalintis patirtimi kartu su projekto dalyviais atvyko žinoma išeivijos veikėja Danguolė Kuolas bei lietuvių, gyvenusių Amerikoje, visuomeninės organizacijos “Sugrįžus” atstovė Giedrė Ieva Kondratas. Diskusijos “Ieškant sąlyčio taškų - kaip suburti žmones ir organizuoti dialogą?” metu buvo išanalizuotos galimos dialogo formos, pasidalinta patirtimi, mintimis ir idėjomis.

Liepos 29 dieną projekto idėjomis ir išvadomis projekto dalyviai pasidalino su visuomene besidomintčia šiuolaikine išeivijos patirtimis, problemomis, kūrybinėmis mintimis bei dialogo su Lietuva galimybėmis. Vėliau prasidėjo spaudos konferencija, kurios metu buvo pristatomas projektas, trečiųjų metų dalyviai, pagrindinės mintys bei idėjos.

 


 

 


Visos teisės saugomos © 2017 Migruojantys paukščiai.