Migruojantys paukščiai
Dalyviai
Audra Molytė

Audra Molytė

Meno vadyba, psichoterapija                                                                                                                                       

alt

Fotografija - Metanoja Ingrida Žilėnaitė
Ankstyvoje jaunystėje daugiau kaip 10 metų praleidau pantomimos studijoje - vėliau teatre. Savo spektakliuose gvildenome būties ir prasmės temas, alegorijomis ir simboliais kalbėjome apie gyvenimo tuometinėje tarybinėje realybėje aktualijas, daug gastroliavome Lietuvoje ir už jos ribų.
Skaityti daugiau...
 
Aušra Brikaitė

Aušra Brikaitė

Filosofija

                                                                      

alt

Fotografija - Metanoja Ingrida Žilėnaitė

Esu nuo marių. Auszra. Žvejo dukra. Dešimties metų išmokau prancūziškai. Kaip žinia, Kupišky prancūziszkai niekas nekalba. Kodėl..? – Pasirinkau filosofės kelią. Turiu daug perspektyvų. Mane myli…

Ps. Plėšau bilietėlius. Niekas nepraeina. Teatre.

 
Birutė BikelytėBirutė Bikelytė

Dizainas, iliustracija

                                                                                             


                                                              

alt

Fotografija -  Metanoja Ingrida Žilėnaitė

Birutė gimė sovietinės eros pabaigoje, gyveno svajonių pilaičių priemiestyje, paauglystę praleido dažnokai dirbdama tortų fabrike ir studijavo grafinį dizainą vienoje Vilniaus kolegijų. Vėliau išvyko gilinti konceptualaus dizaino žinių į Goldsmiths, Londono universitetą. Pastarosios studijos ypač praplėtė jos akiratį ir požiūrį į dizainą, todėl dabar ji save vadina post-disciplinine dizainere – tokia dizainere, kuri imasi spręsti problemų ir pasitelkia bet kokias jos įgyvendinimo priemones, nelimituojant proceso nei viena disciplina. Studijas vainikavo metų trukmės projektas „Sovietinių traumų gydymas“, kurio metu ji analizavo okupacijos padarinius ir kūrė menines priemones ir dirbtuvėles keisti nusistovėjusius žmonių požiūrius.

Jau nuo pat pirmųjų studijų metų ji dirba laisvai samdoma grafikos dizainere ir iliustratore, metus vedė dirbtuves Goldmiths, Londono universitete, dizaino studijų antrakursiams, dirbo Viktorijos ir Alberto muziejuje, kartu su bendrakursiais pastatė „TREE|HUB“ namelį medyje, kuris buvo Londono dizaino savaitės dalis, taip pat kuria stalo žaidimų dizainą ir negali nepiešti mažų iliustracijų apie kasdienos pastebėjimus.

Po keturių emigranto duonos metų Birutė grįžo gyventi atgal į Lietuvą ir yra nusiteikusi ypač optimistiškai.

www.birutebi.com

Skaityti daugiau...
 
Eduardas Jansas

Eduardas Jansas

Architektas

                                                                                                                                              

alt

                                    

Fotografija - Metanoja Ingrida Žilėnaitė
Gimęs antrojo pasaulinio karo metais, baigęs Kauno Politechnikumą, dirbo Klaipėdoje, KPI pradėjo ir VISI baigė architektūros studijas. Pagal paskyrimą dirbo Archangelske. Grįžus į Lietuvą, Vilniuje projektų vyriausiuoju architektu Kolūkprojekte, Komprojekte, Miestų statybos projektavimo institute. Atkūrus nepriklausomybę sukūrė savo projektavimo biurą, peraugusį į bendrovę. Veiklos sritys: urbanistikoje - teritorijų planavimas (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų sudarymas), architektūroje - gyvenamosios, visuomeninės ir pramoninės paskirties objektų projektavimas, interjerai. Dalyvavęs daugelyje architektūrinių konkursų. Aktyviai teikęs savo pasiūlymus restitucijos klausimais ir pereinamojo laikotarpio statybos teisės ir normų sureguliavimo srityje. Domisi pilietinėmis iniciatyvomis, įvairių meno sričių ir architektūros sąveika.


 
Ernestas-Debesėlis


Ernestas Samsonas

Debesėlis

Režisierius

                                                                

alt

Fotografija - Metanoja Ingrida Žilėnaitė

Gimiau 1988 metais Vilniuje. 2009 metais baigiau VU žurnalistikos bakalauro studijas, o šiuo metu studijuoju VDU menotyros bakalauro bei praktinės filosofijos magistratūros studijas. Dar nuo mokyklos laikų pradėjau aktyviai savanoriauti ir kartu su savimi nešiotis skaitmeninę kadrų ir šypsenų gaudyklę (fotoaparatą). Domiuosi menų poveikiu ir santykiu su vartotoju/žiūrovu, didžiausią dėmesį skiriant audiovizualiniam menui. Laisvalaikiu mėgaujuosi filmais, fotografuoju, keliauju po Lietuvą, mokausi groti ukulele.

Skaityti daugiau...
 
Evelina Daciūtė

Evelina Daciūtė

Rašytoja

                                                                    

alt

Fotografija - Metanoja Ingrida Žilėnaitė

Gimė 1975 m. Vilniuje. Baigė M. Daukšos vidurinę mokyklą, Vilniaus universitete žurnalistikos bakalauro ir ryšių su visuomene magistro studijas. Dirbo keliose žiniasklaidos priemonėse, poroje telekomunikacijos įmonių, vaikų teisių gynimo organizacijoje, ryšių su visuomene agentūroje.

Skaityti daugiau...
 
Kamilė Giedraitytė

Kamilė Giedraitytė

Mokslinių tyrimų krypties studentė

                                                                                                                 

alt

Fotografija - Metanoja Ingrida Žilėnaitė

Gimiau 1993 metais Lietuvos laikinojoje sostinėje, užaugau žaviajame Žaliakalnyje. Vėlyvoje paauglystėje su šeima persikraustėme į Nemuno glėbyje įsitaisiusį Kačerginės miestelį. 2012m. Baigiau Kauno Jono Jablonskio gimnaziją. Besimokant buvo itin sunku išsirinkti tolimesnę studijų kryptį, nes buvau linkusi tiek į socialinius, humanitarinius, tiek į gamtinius mokslus. Paskutinę akimirką nusiunčiau dokumentus į Maastrictho universiteto Science Programme (mokslinių tyrimų programą) Nyderlanduose, kuris garsėjo savo probleminiu mokymu (PBL, problem based learning) bei mokomųjų dalykų gausa. Specializuotis stengiausi į kognityvinius neurologinius mokslus bei žmogaus fiziologiją. 2014m. rugsėjį-vasarį mokiausi University College Maastricht, kurio labiau socialinių mokslų pakraipa (psichologija, lyčių studijos) padėjo sukurti dar įdomesnį mokslo profilį. Studijų metu įgavau patirties atliekant mokslinius tyrimus biologijos srityje, taip pat 2015m. vadovavau projektui, tiriančiam skirtingos muzikos įtakai mūsų smegenims ir mokymosi efektyvumui bei pristačiau savo darbą ir įvadą į neurologinius mokslus University College Maastricht konferencijoje. Nuo 2015m. rugsėjo pusmetį dirbsiu su kasos beta ląstelių regeneracijos projektu Miunchene esančiame viename didžiausių Vokietijos tyrimų centrų (Helmholtz Zentrum Muenchen).

Visgi, moksliniai tyrimai netapo mano vienintele gyvenimo aistra (labiau akademine). Laisvalaikiu itin mėgstu rašyti prozą, straipsnius. Taip pat mėgėjiškai fotografuoju ir tapau. Užaugusi tarp mokslininkų, profesorių bei menininkų išmokau suderinti šiuos du skirtingus pasaulius ir iš jų sukurti sąvąjį.


 
Kristina Daukintytė Aas

Kristina Daukintytė Aas

Tekstilė

                                                                                                                                 

alt

Fotografija - Metanoja Ingrida Žilėnaitė

Pagrindinis aspektas, į kurį gilinuosi savo darbe – kaip mes patiriame ir suvokiame savo fizinę aplinką. Savo jusles mes laikome savaime suprantamu dalyku, tikėdami, kad jos apibūdina pasaulį tokį, koks jis ir yra. Tačiau čia, manau, slypi didžiulis apribojimas.

Skaityti daugiau...
 
Leonas Narbutis


Leonas Narbutis

Radijo žurnalistas, visuomenės veikėjas

                                                               

alt

Fotografija - Metanoja Ingrida Žilėnaitė

Gimiau Kaune ir gyvenau ten pirmuosius trejus savo gyvenimo metus. Dar metus praleidau Klaipėdoje. Kai naciai užėmė Klaipėdos kraštą, mes persikėlėme į Kybartus. Čia gyvenome iki 1944-ųjų, kol pradėjo artėti fronto linija - supratome, jog Tėvynės laukia dar viena okupacija ir pasitraukėme į Vakarus. Mūsų kelias nedaug skyrėsi nuo ano meto kitų pabėgėlių kelio. Per įvairius Vokietijos miestus nusigavome iki Bavarijos. 1950 metais emigravome į Jungtines Valstijas. Taigi mano tėvai, o kartu ir aš tapome politiniais emigrantais.

Skaityti daugiau...
 
Lidija Šimkutė

Lidija Šimkutė

Poetė, vertėja

                                            

alt

Fotografija - Metanoja Ingrida Žilėnaitė

Lidija Šimkutė - dvikalbė poetė ir vertėja. Gimė Lietuvoje. Vaikystę praleido pabėgėlių stovyklose, Vokietijoje. Atvyko į Australiją 1949m. Dirbo kaip dietologė ligoninėse (publikavo savo profesinėje srityje). Tobulinosi lietuvių kalboje, istorijoje, tautosakoje per įvairias institucijas. Apkeliavo daugelį kraštų.

Išleisti rinkiniai: trys lietuvių kalba, vienas anglų kalba, septyni dvikalbiai bei penki kompaktiniai diskai su muzikos intarpais. Poezijos knygos vertimai išleisti Austrijoje (2000), Lenkijoje (2003), Japonijoje (2014). Publikuota žurnaluose bei antologijose Lietuvoje, Australijoje ir kitur; iš jų Turnrow Australijos šiuolaikinių poetų antologijoje (2014); Pasaulio Poezijos antologijose (2008, 2010). Poezija išversta į 16 kalbų, pati yra išvertusi australų poezijos ir prozos kūrinių, kitų tautų poezijos į lietuvių kalbą ir lietuvių poezijos - į anglų kalbą. Jos eilėraščiai panaudoti keliuose modernaus šokio spektakliuose bei muzikos kompozicijose Lietuvoje ir Australijoje. Skaitė savo kūrybą daugeli kraštų bei Tarptautiniuose poezijos festivaliuose.

Visuomeninėje veikloje buvo Australijos lietuvių krašto valdybos narė: suruošė Studijų Dienas bei Australijos lietuvių dailininkų parodą žymioj Adelaidės galerijoje. Eksponavo iš savo rinkinių lietuvių fotografiją, meną ir miniatiurinę grafiką (ex libris) Australijos didmiesčių galerijose, bibliotekose ir Migracijos muziejuje, Adelaidėje. Atstovavo Australijos lietuvius Pasaulio jaunimo kongresuose ir kituose suvažiavimuose bei konferencijose JAV ir Lietuvoje. Skaitė paskaitas bei savo poeziją. www.ace.net.au/lidija

 
Metanoja Ingrida Žilėnaitė

Metanoja Ingrida Žilėnaitė

Fotografija

                                                                                                                                       

alt


Pritariu Henri - Cartier Bresson minčiai: „Fotografija tai intuicija, poetinis patyrimas. Tai yra skendimas, tirpimas, o tada – jautrumas ir uoslė atsitiktinumams... To eiti ir ieškoti neįmanoma, to neįmanoma norėti. Pirma reikia prarasti save... Tada pavyksta...“

Skaityti daugiau...
 
Nomeda Simėnienė

Nomeda Simėnienė

Leidėja, visuomenininkė

                                                  

alt

Fotografija - Metanoja Ingrida Žilėnaitė
Trumpai tariant- nuo Sąjūdžio laikų, bendradarbiavimo leidiniuose"Sąjūdžio žodis" ir "Laisvas žodis" (Panevėžio LPS tarybos leidiniai), ši veikla nepaleidžia iki šiol. Vėliau - leidiniai "Panevėžio balsas", "Laiko balsas", o šiuo metu esu laikraščio "Kupiškėnų mintys" leidėja. Be to, didelę dalį savo laiko, ypač paskutinius tris metus, aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje. Esu Pilietinio judėjimo KARTU Panevėžyje viena iš steigėjų, tarybos narė. Judėjimo pagrindinis tikslas- pažadinti mūsų kiek prisnūdusią ir nusivylusią visuomenę aktyviam dalyvavimui savo miesto kūrime.


 
Norbertas Černiauskas

Norbertas Černiauskas

Istorikas

                                                          

alt

Fotografija - Metanoja Ingrida Žilėnaitė

Istorikas – Lietuva;

Daktaras – Vilniaus universitetas;

Direktorius – Všį Trakinių partizanai;

Pirmininkas – Lietuvos Šaulių Sąjungos Garbės teismas/ Sovietinės okupacijos tyrimo asociacija;

Vadas (Šiaurė) – Trakinių partizanai;

Lektorius – Istorijos fakultetas;

Vadovas – Moksleivių konkursas: “Praeities stiprybė – dabarčiai”;

 

Aukštaitis – Utena/Anykščiai/Vilnius/Trakiniai.


 
Povilas Rėklaitis

Povilas Rėklaitis

Vyr(as) dizaineris

                                                             

                                                                                                                                      

alt

Fotografija - Metanoja Ingrida Žilėnaitė

Sveiki, esu Povilas Rėklaitis. Duotuoju momentu man yra 24 metai. Esu suvalkietis, didžiąją gyvenimo dalį praleidęs Kazlų Rūdoje. Ten nesimokiau tik dviejose mokyklose. Abu mano tėvai yra geležinkeliečiai, o mano gyvenimas, ko gero, prasidėjo, kai išvažiavau studijuoti į Kauną.

Skaityti daugiau...
 
Rasa Alksnytė

Rasa Alksnytė

Prie meno

                                                                                                    

alt

Fotografija - Metanoja Ingrida Žilėnaitė

Gimė praeito šimtmečio trečią ketvirtį Žaliakalnyje. Na, gal ne visai Žaliakalnyje, bet netoliese (ką gi čia reiškia keletas ar keliasdešimt kilometrų). Ir vidurinę mokyklą lankė beveik to kalno papėdėje, visai priešais Keturių komunarų paminklą. O po to nusprendė išvažiuoti kiek tolėliau ir žinias gilinti Marijampolės aukštesniojoje pedagoginėje mokykloje.

Po penkių metų studijų ir apginto pradinių klasių mokytojos diplomo Rasa sėdėjo su savo mama Kauno muzikinio teatro kavinėje ir šnekučiavosi. Apie ką? Ogi, kad reikia gal dar daugiau tų studijų ir reikia bandyti kokią kitą kryptį, nes buvo aišku, kad mokytojauti dar ne laikas.

Ir taip toliau... 
Rūta Kačkutė

Rūta Kačkutė

Archeologė, kultūros ekspertė

                                                                  

alt

Fotografija - Metanoja Ingrida Žilėnaitė

Esu vilnietė ir tuo džiaugiuosi, šio miesto daugiakultūriškumas ir įvairialypiškumas formavo mano asmenybę. Gal todėl negaliu susitapatinti su vienu užsiėmimu ar specialybe. Mėgstu keisti skrybėles.

Skaityti daugiau...
 
Žygimantas Menčenkovas


   Žygimantas Menčenkovas

Istorija, filosofija

                                                                                            

alt

Fotografija - Metanoja Ingrida Žilėnaitė

Aš, Žygimantas Menčenkovas, save laikau nepriklausomybės vaikiu (1991-12-04), gimiau Jonavoje ir augau sėdėdamas ant kiemo skylinėjančio kelio grindinio ar nešienautos pievos su geltomis kaip saulė pienėmis. Baigiau Jonavos Jeronimo Ralio gimnaziją ir įsimylėjau tada jau Jeronimo Ralio verstą Homero „Iliadą", kaip kovą už pasirinkimą mylėti ir ginti savo tėvynę.

Skaityti daugiau...
 


Visos teisės saugomos © 2017 Migruojantys paukščiai.