Metanojos Ingridos Žilėnaitės nuotrauka

Kasmet jie suskrenda vis į kitą Lietuvos vietą pasidalinti savo mintimis, idėjomis, pabendrauti. Šią vasarą susibūrė Kupiškyje ir nutarė pagvildenti pilietiškumo temą – rimtai ir su humoro doze. Pasaulio lietuvių kūrybinių dirbtuvių „Migruojantys paukščiai“ dalyviai turi skirtingas gyvenimo ir emigracijos patirtis. Vieni svetur gyvenę ar tebegyvenantys kelias dešimtis, kiti – kelerius metus. Tačiau visi sutinka, kad savoje šalyje oras gaiviausias, dangus aukščiausias, o braškės pačios saldžiausios.